Category: Статии

Йосиф Висарионович Сталин 0

Йосиф Висарионович Сталин

Много дела на нашата партия и нашия народ ще бъдат изопачени и оплюти както в чужбина така и в нашата родина Ционизмът, който се стреми към световно господство, ще ни отмъщава за нашите успехи и постижения.

ИЛЮХИН – ЛИТВИНЕНКО  ИМА ЛИ ВРЪЗКА? 0

ИЛЮХИН – ЛИТВИНЕНКО ИМА ЛИ ВРЪЗКА?

Несъмнено! В последното си видеоинтервю (има го в Интернет) Литвиненко каза, че ФСБ при Путин е създало управление, което е ориентирано за убиване на политически дейци. Цялото управление тогава се разбунтува и всички зарязаха тази контра.

Алън Дълес 1

Алън Дълес

„Ще свърши войната, всичко някак си ще улегне, ще се утаи и уреди. И ние ще хвърлим всички сили, всичкото си злато, цялата материална сила за измамване и оглупяване на хората! Човешкият мозък, съзнанието са приспособени към промяна. Посявайки в СССР хаос, ние незабелязано ще заменим човешките ценности с фалшиви, в които да вярват. Как? Ние ще
намерим наши единомишленици… наши съюзници и помощници в самата Русия.

ПРИЧИНАТА Е В ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ! 1

ПРИЧИНАТА Е В ЧАСТНАТА СОБСТВЕНОСТ!

Защо днешната власт толкова много мрази Ленин? За това, защото всички негови предсказания се сбъдват в днешна Русия. Сбъдва се основното: страшната роля на частната собственост в живота и обществото! Ленин стотици пъти подчертаваше, че частната собственост разединява хората, принуждава ги да враждуват по между си, тласка ги към престъпления.

ИСТОРИЯТА НА ФАЛШИФИКАТОРИТЕ 0

ИСТОРИЯТА НА ФАЛШИФИКАТОРИТЕ

Преди месец към заместник председателят на Комитета за сигурност към Думата Виктор Илюхин се обърна неизвестен за нас мъж. Той заяви, че в началото на 90-те години е участвувал във фалшифицирането на архивни материали за рзстелът в Катин. Както е известно, решаващ фактор за признаването на вината на СССР в разстрелването на полските офицери станаха намерените документи в архивите на НКВД, КГБ и Политбюро, в които наркомът на вътрешните работи Лаврентий Берия предложил, а Политбюро санкционирало унищожаването на 11 хиляди поляци.

ЗЛАТНИЯТ МИЛИАРД 2

ЗЛАТНИЯТ МИЛИАРД

От дълго време се говори за т.н. златен милиард – хората на земята са много (днес 6 милиарда), това вреди на околната среда, а и толкова гърла не могат да се изхранят; затова броят им трябва да бъде сведен до един („златен”) милиард.