ЛЕВИ ОБЕДИНЕНИ СИЛИ

На 9 юни 2011 г. в София беше сключено СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЛЕВИ ОБЕДИНЕНИ СИЛИ (Л О С).
Въпреки определени резерви по два от текстовете на споразумението, БКП го подписа /с особено мнение/, за да се преодолее разцеплението между прогресивните хора и организации в България. Следва текстът на споразумението:

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ЛЕВИ ОБЕДИНЕНИ СИЛИ (Л О С)
Република България не трябва да остава най-бедната европейска страна, без перспектива и международен авторитет. Нямат бъдеще протекторатите, държавите без суверенитет. Нацията се топи. Натрупва се масов социален гняв, който няма как да не проговори.
22-годишното парламентарно-политическо статукво, действащият политически картел, постоянното движение надясно и надолу блокират правото на всеки български гражданин да има по-добър живот и достойно съществуване. Оцеляването и просперитета на нашата страна изискват коренна промяна, настъпателна политическа борба и принципно нова политика.
Левите обеинени сили са Алтернатива за спасение на Отечеството. Те могат да преодолеят неолибералния консенсус на статуквото, да инкриминират Програмата „Ран-Ът” и да осигурят по-добро управление
Затова
Ние, долуподписаните
Обединени около следните ПРИНЦИПИ и ЦЕЛИ за изграждане на нова демократична България и нова демократична Европа:
• равенство, социална справедливост, солидарност и законност;
• патриотизъм и интернационализъм;
• народна и пряка демокрация, стремеж към социализъм като нарастваща световна тенденция, като нов път за социално-икономическо развитие;
• пълна трудова заетост и социална сигурност; за равен труд равна заплата в Обединена Европа;
• срещу всякаква форма на дискриминация и шовинизъм; за етническа и верска толерантност;
• мир и международна сигурност;
Заявяваме своята решителност за БОРБА срещу:
• господстващия неолиберален модел на управление;
• бедността, безработицата и голямото социално разслоение;
• погромите в основните социални сфери – здравеопазване, образование, наука, култура, спорт и околната среда;
• престъпността, корупцията и олигархията;
• антикомунизма, антисоциализма, неофашизма, русофобията;
• диктатурата на Федералния резерв, Световната банка, МВФ, ЕЦБ, банковата система у нас и хегемонизма в международните отношения.
Издигаме своята СЪЗИДАТЕЛНА АЛТЕРНАТИВА за:
• Национална доктрина за сигурност, за спасяване, възстановяване и устойчиво развитие на България като модерна високотехнологична страна, за нейното пълноценно интегриране в Европа и света;
• активна социално-икономическа роля на държавата и общините; формиране и развитие на държавен и кооперативен сектор със свои банкови, застрахователни и външнотърговски организации; природните ресурси и животоосигуряващите дейности (електроснабдяване, водоснабдяване, топлофикация, чистота, обществен транспорт и др.) да са държавна и/или общинска собственост; недопускане на частни монополи и картелни споразумения;
• относително самостоятелна финансова политика и недопускане на фискален борд;
• условия и подкрепа за занаятчийството, дребното и средно отговорно предприемачество;
• защита на българската земя, село и селскостопански производители;
• спиране и ревизия на престъпните приватизационни сделки и отнемане в полза на обществото на незаконно придобитото имущество;
• защита на широките права и интереси на трудещите се маси;
• нова политика на доходите, чувствително повишаване на покупателната способност на населението; прогресивно подоходно облагане и въвеждане на необлагаем минимум;
• повишено бюджетно финансиране в основните социални сфери; безплатно здравеопазване и образование за всеки;
• справедлива пенсионна система, осигуряваща достойни старини;
• условия за успешен старт на младите хора в трудовата реализация;
• по-високи гаранции за сигурността на гражданите, обществото и държавата;
• независима, балансирана и демилитаризирана външна политика.
На тази основа ние формираме ЛЕВИ ОБЕДИНЕНИ СИЛИ, състоящи се от политически партии, обществени организации, граждански сдружения, активни личности за провеждане на настъпателна и целенасочена дейност, която да доведе до нова ноционалноотговорна вътрешна и външна политика на Република България.
ЛЕВИТЕ ОБЕДИНЕНИ СИЛИ са безсрочен политико-граждански проект, който се изгражд на равноправни начала, запазва организационната самостоятелност и идейната идентичност на неговите участници, не допуска лидерски претенции.
Обединението се представлява от Съвет, състоящ се от по един представител на организациите и експерти, подписали споразуменето. Съветът заседава не по-малко от един път на месец и се стреми да ввема основните си решения с консенсус, а при невъзможност – с обикновено мнозинство. ЛОС създават комисии и работни групи, които се утвърждават от Съвета. Той определя и своите говорители по направления.
ЛЕВИТЕ ОБЕДИНЕНИ СИЛИ са открити за нови участници. Те могат да влизат в партньорски отношения с други сродни обединения. Провеждат многостранна обществено-политическа дейност, а при различните избори в страната излизат със свои платформи и програми, със свои кандидати за изборни длъжности.
9 юни 2011 г. София

ПП „Българска комунистическа партия”
Председател /Зонка Спасова/ – ОМ

ПП „Българска левица”
Председатели /Маргарита Милева/ /Иван Генов/

ПП „Българска работническа партия (комунисти)”
Първи секретар /проф. Иван Воденичарски/

ПП „Българска работническо-селска партия”
Председател /Тодор Жеков/

ПП „Българска работническа социалистическа партия”
Председател /ЧуДе Георгиев/ Зам. председател /Иван Гецов/

ПП „Движение „Народен юмрук” за защита на пенсионери, безработни и социално слаби граждани”
Председател /проф. Лозан Стоименов/

ПП „Национално движение за спасение на Отечеството”
Председател /проф. Тодор Рашев/

ПП „Партия на българските комунисти”
Секретари /Васил Коларов/ /проф. Минчо Минчев/

ПП „Социалистически младежки съюз”
Секретар /Спас Колев/

ПП „Социалистическа партия „Български път”
Председател /проф. Ангел Димов/

Движение за съпротива „23 септември”
Представлявано /Борис Боев/

Национално движение „Георги Димитров”
Председател /Евгений Стоев/

Сдружение „Български работнически съюз”
Председател /Венцислав Кърпачев/

Сдружение „Апостолски свободен обединен съюз”
Председател /Никола Иванов/

Доказани експерти, авторитетни личности: Тихомир Стойчев

Сдружение „Ромска солидарност”
Председател /Сашо Димитров/

You may also like...

2 Responses

  1. Надя-БКП казва:

    Изобщо не мога да приема такова едно споразумение за обединение с довчерашни наши врагове. През всичките 20 години те не бяха само наши политически опоненти, а истински врагове на БКП.

    Гласувай : Thumb up 2 Thumb down 2

  2. sproletarski казва:

    И все пак Надя, такова едно обединение би показало белите конци на упадъчните ренегатски и опортюнистични идеологии! То би ни свързало с онези заблудени от гръмките имена честни хора, би ги довело при нас! Струва си да се опита!

    Well-loved. Like or Dislike: Thumb up 7 Thumb down 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>