СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО („ПАРТНЬОРСТВО ЗА СПРАВЕДЛИВА И СОЛИДАРНА БЪЛГАРИЯ“) МЕЖДУ БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ И ПП „БЪЛГАРСКА ЛЕВИЦА“

Днес, 14 април 2011 год. в гр.София между:

ПП „БЪЛГАРСКА ЛЕВИЦА“, представлявана от председателите Иван Генов и / или Маргарита Милева, от една страна                   и                                                                                                                                                                                                                                                                               БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ, представлявана от председателя Зонка Спасова, от друга страна,  се сключи настоящето Споразумение

„Партньорство за справедлива и солидарна България“.

Ние, долуподписаните:

Споделяме оценката, че сегашният десен неолиберален модел взривява социалните устои на държавата и се обявяваме за истинска социалистическа демокрация. Капитализмът е свят на миналото, свят без бъдеще. Отношението към него е главен водораздел между политическите сили по света и у нас.

Водени от убеждението, че в средносрочен план Република България следва да бъде просперираща страна в една по-социална, мирна, демократична и екологична Обединена Европа. Не приемаме ЕС като елитарен неолиберален и милитаризиран клуб.

– Имаме разбирането за потребността от капитални промени в цялостния живот на обществото в посока на социална икономическа, политическа модернизация и справедливост, в посока на равенството и недискримизацията. За нас социализмът е историческа необходимост и заедно с това достойно бъдеще за всяка развита държава.

– Отхвърляме милитаризма, войната, насилието в международните отношения. Затова сме срещу НАТО, военните бази, военните контингенти в чужбина, разполагането на елементи на ПРО в Европа, включително и в България. Лявото е мир, дипломация, преговори, сигурност.

– Отдаваме приоритет на обединителните процеси на равноправна основа с цел изграждане на общество без антагонистични класи и освободено от експлоатация.

– Съхранявайки своята организационна самостоятелност и идейна идентичност.

–  Изразяваме готовност и воля да обединим усилията си.

За тази цел двете страни се договарят:

1.        Да провеждат регулярни консултации за изработване на съгласувани позиции по основни въпроси на вътрешната и външна политика на България.

2.        Да не допускат кампания на безпринципна основа една срещу друга. Съгласието и консенсуса да доминират в техните взаимоотношения.

3.        Да следват активна политика на единение в лявото политическо пространство, която да доведе до формирането на коалиция.

4.        Да имат последователна принципна коалиционна политика, която ще им позволи да играят важна роля на местните и президентските избори през есента на 2011 год. и евентуални предсрочни парламентарни избори.

5.        Да организират и провеждат съвместни мероприятия, да излизат с общи документи и позиции в защита на трудовите хора.

Настоящото Споразумение „Партньорство за справедлива и солидарна България“ е безсрочно. При настъпване на непреодолими противоречия то може да бъде денонсирано от всяка от двете договарящи се страни с 10 – дневно писмено предизвестие.

Настоящото Споразумение се състави и подписа в два екземпляра, които имат еднакво съдържание и еднаква политическа и морална сила.

За ПП  „БЪЛГАРСКАТА ЛЕВИЦА“   (П) За БЪЛГАРСКА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ      (П)

(Иван Генов)                                                              (Зонка Спасова)

You may also like...

2 Responses

  1. Надя казва:

    Е това вече няма как да ми хареса по простата причина, че БКП бе единствената чиста и неопетнена партия и тя не трябва да се обезличава работейки съвместно с някогашни наши врагове, независимо от новите им яркочервени одежди.

    Гласувай : Thumb up 0 Thumb down 0

  1. 03.09.2014

    […] which the party finds in rather neo-Stalinist circles. The party established connections with BCP, signed joint declarations with the communist left, but, as Todorov rightly points out, as […]

    Гласувай : Thumb up 0 Thumb down 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Можете да използвате тези HTML тагове и атрибути: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>