Издателство на БКП

Комунистическо дело

Комунистическо дело

Изключително важна е ролята на вестник „Комунистическо дело“ за БКП.След като през пролетта на   1990 г. управляващата БКП приема след референдум името БСП, Партията на трудовия народ се пререгистрира като Българска комунистическа партия (БКП). Печатен орган е вестник „Комунистическо дело“

Работническо дело

Работническо дело

Вестник „Работническо дело“ е български вестник с лява насоченост, орган на БРП, от 1948 – на БКП. Излизал от 1927 до 1990.
Първоначално излиза като седмичник. Забранен след Деветнайсетомайския преврат, от 1935 до 9 септември 1944 излиза нелегално. През 1938, при сливането на БРП и БКП, наследява „Работнически вестник“.

Усилено критикува правителствата на буржоазните партии, пропагандира идеите на БКП, обявява се за приятелски отношения със СССР и против въвличането на България във Втората световна война на страната на Германия. На страниците на „Работническо дело“ е публикувано възванието на Георги Димитров за създаване на Отечествен фронт (ОФ) и платформата на самия ОФ.

След Девети септември вестникът активно поддържа БКП и става нейна основна пропагандна трибуна. През 1990 година, с оглед на сериозните обществено-икономически промени в България, се преименува на вестник „Дума“, а партията се отрича от марксизма-ленинизма, като приема името БСП.
Инициативен комитет, начело с другаря Владимир Асенов Спасов възражда БКП и започва отново да издава вестника, който съществува и до днес като печатен орган на ЦК на БКП.
Вестникът излиза от печат веднъж месечно.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Вестниците „Комунистическо дело” и „Работническо дело” могат да се получат по два начина:

1)  чрез абониране в пощата:

– в-к „Комунистическо дело” с каталожен № 382 – 12 лв.

– в-к „Работническо дело” с каталожен № 604 – 6 лв.

2) чрез съществуващите Първични партийни организации на БКП в даден район.